»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ


Η πρώτη εγκατάσταση της εταιρείας, σαν ΕΤΗΛ ΕΠΕ, έγινε το Νοέμβριο του 1975 σε ενοικιαζόμενους χώρους στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης με ταυτόχρονη ειδίκευση και σημαντική επιτυχία και σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες (την ιδιότητα αυτή διατηρεί μέχρι σήμερα).

  • Τον Ιούνιο του 1979, η εταιρεία αυτονομήθηκε και μετονομάστηκε σε ΕΤΗΛ Θεσσαλονίκης ΕΠΕ, λειτουργώντας ως τεχνική εταιρεία, σε νέες εγκαταστάσεις στην περιοχή Αγχίαλου Θεσσαλονίκης.

  • Το 1990 έλαβε το σημερινό σχήμα ως ΕΤΗΛ Α.Ε. και το 2005 απέκτησε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.

  • Το 2002 ίδρυσε δυο θυγατρικές εταιρείες.
    Το Μάιο, την ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ στον Αλμυρό Μαγνησίας και το Σεπτέμβριο τη SIGMA-ΙS SA με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Pernik της Βουλγαρίας.
© 2011 ΕΤΗΛ Α.Ε. All rights reserved.            Powered by Softways S.A.