»

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΗ ΕΤΗΛ Α.Ε. υποστηρίζει το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και ζητά από τους εργαζομένους προτάσεις που θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα και τις υπηρεσίες που παρέχει, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον.

Επιθυμεί το ενδιαφέρον τους για την εταιρεία, τη συμβολή τους στη διάδοση της τεχνογνωσίας, στην ανάπτυξη των εργασιακών τεχνικών, καθώς και τη βοήθειά τους στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

Οι αμοιβές των εργαζομένων βασίζονται σε ένα μηνιαίο σύστημα αποδοχών, που περιλαμβάνει κι ένα πριμ επιβράβευσης ανάλογα με την παραγωγικότητα, το πνεύμα συνεργασίας και την ποιότητα των εργασιών τους.

© 2011 ΕΤΗΛ Α.Ε. All rights reserved.            Powered by Softways S.A.