»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΗ ΕΤΗΛ Α.Ε.:

  • Εφαρμόζει την Περιβαλλοντική Νομοθεσία και πληροί τους όρους της έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της αρμόδιας αρχής.
  • Εφαρμόζει συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της
  • Βελτιώνει συνεχώς την Περιβαλλοντική της συμπεριφορά σε θέματα πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.
  • Πραγματοποιεί συχνές Περιβαλλοντικές μετρήσεις (μέτρηση θορύβου, κατανάλωσης ενεργειακών πόρων κ.λ.).
© 2011 ΕΤΗΛ Α.Ε. All rights reserved.            Powered by Softways S.A.